Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

πρόσκληση....στην Λευκάδα!


“Για να γίνει η οικογένεια Συνεργασία οι Γονείς
Εκπαιδεύονται....”

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η ενημέρωση των γονέων σχετικά με ένα νέο για την πόλη μας εγχείρημα που αφορά τη δημιουργία Σχολών Γονέων. Τι σημαίνει, όμως, Σχολές Γονέων και ποιος ο σκοπός τους;
Οι σχολές αυτές αποτελούνται από ομάδες γονέων των oποίων τα παιδιά βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή ομάδα και σε παρόμοια ψυχοκινητική κατάσταση. Ο συνήθης αριθμός γονέων που συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες κυμαίνεται από 6 ως 15 γονείς. Η ομάδα συναντάται μια φορά την εβδομάδα για 1 ½ ώρα, κατά την οποία οι γονείς έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν γύρω από διάφορα θέματα σχετικά με την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών τους, όπως είναι η σύνδεση της διατροφής με την παιδική συμπεριφορά και η διαμόρφωση και αντιμετώπιση μιας προβληματικής συμπεριφοράς. Επίσης οι γονείς εφοδιάζονται με πιο αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας ούτως ώστε να επικοινωνούν πιο εύκολα με τα παιδιά τους, κυρίως τους εφήβους, με αποτέλεσμα την μείωση της έντασης. Τέλος κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων οι γονείς μοιράζονται κοινά βιώματα γεγονός που τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν πως κάποια προβλήματα είναι κοινά και να πάψουν να νιώθουν πως μόνο οι ίδιοι τα αντιμετωπίζουν. Κατά συνέπεια εκφράζονται ελεύθερα, μοιράζονται τους φόβους και τις ανησυχίες τους και εν τέλει βρίσκουν λύσεις.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερός ο διττός στόχος των Σχολών Γονέων, ο oποίος δεν είναι άλλος από την ενημέρωση και την διαφοροποίηση. Ο όρος ενημέρωση αναφέρεται σε όλα όσα μέχρι τώρα έχουν λεχθεί, ενώ με τον όρο διαφοροποίηση εννοείται η ενεργητική δραστηριοποίηση των γονέων μετά την “εκπαίδευσή” τους ούτως ώστε να είναι σε θέση να αποτελούν οι ίδιοι τους “συμβούλους των παιδιών τους”. Σύμβουλος είναι ο γονιός που είναι σε θέση να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά του συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη.
Εν κατακλείδι η δημιουργία ολοένα και περισσότερων Σχολών σε όλη την Ελλάδα σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα πιστοποιούν τα θετικά αποτελέσματα των σχολών αυτών και αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία μιας Σχολής Γονέων στη πόλη μας.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Υπεύθυνες Προγράμματος:
2645024766, 2109700814 Αραβανή Ελευθερία, Ψυχολόγος
6977419381,6948114916 Καραμποΐκη Δήμητρα, Ψυχολόγος Αντ.Τζεβελέκη, Λευκάδα